Vanaf eind december tot en met eind maart was ik drie maanden in Havana voor mijn veldonderzoek onder Cubaanse ondernemers, over de Cubaanse transitie, strubbelingen, oplossingen en hun toekomstbeeld en -dromen. Momenteel schrijf ik hierover mijn thesis voor de master Social and Cultural Anthropology. Een inkijkje in een prachtige, complexe, niet-volledig-vast-te-leggen stad.